Site Overlay

Kirjoittaminen kuuluu kaikille – Nexo Creative Writing -kollektiivi purkaa kirjoittamiseen liittyviä myyttejä

[Alunperin julkaistu osoitteessa www.kaupunkikanava.fi 29.11.2020] Kirjailija Lois Armas ja kulttuurituottaja Noora Pitkälä kaipasivat Helsinkiin tilaa, jossa kirjoittamisesta kiinnostuneet voivat tasavertaisesti tavata ja kehittää kirjoittamistaan. He perustivat kulttuurikeskus Caisaan luovan kirjoittamisen ryhmän Nexo Creative Writing, jossa rikotaan myös kirjoittamiseen liittyviä myyttejä.

Armas ja Pitkälä tapasivat Cinemaissi-elokuvafestivaalin yhteydessä vuonna 2019. He löysivät toisensa pian ja festivaalin aikana he kehittivät zine-lehden, johon he keräsivät eritaustaisia taiteilijoita yhteiseen projektiin. He olivat kuitenkin projektin ainoat kirjoittajat, ja he alkoivat kehittämään ideaa luovan kirjoittamisen ryhmästä, jossa toteutuisi sama tasavertaisuuden ja yhteisöllisyyden henki kuin zine-projektissa.

Vuonna 2020 tämä idea toteutui Nexo Creative Writing ryhmän muodossa. Ryhmä on kokoontunut syksyn ajan kulttuurikeskus Caisassa ja huipentuu 26.11. yleisötilaisuuteen, jossa ryhmän jäsenet lukevat ääneen syksyllä tuottamiaan tekstejään. Samalla julkaistaan tekstejä kokoava zine.

Monikielisyys, monikulttuurisuus ja tasavertaisuus ovat Nexon ytimessä

Nexoon valikoitiin hakemusten perusteella 15 jäsentä. Ryhmään kuuluu sekä suomalaisia että maahanmuuttajia ja ryhmän viralliset kielet ovat suomi, englanti ja espanja. Muilla kielillä saa kirjoittaa, eivätkä kielet olleet vaatimuksia ryhmään pääsyyn.

“Espanjankielisyys on enemmänkin mahdollisuus kuin rajoite. Puhumme Nooran kanssa espanjaa ja täten voimme tukea myös heitä jotka haluavat kirjoittaa espanjaksi”, Armas tarkentaa.

Monikielisyyden ja monitaustaisuuden lisäksi nexolaiset nostavat tasavertaisuuden keskeiseksi periaatteeksi. He kutsuvat Nexoa enemmänkin kollektiiviksi kuin perinteiseksi työpajaksi, jossa opettajat ohjaavat osallistujia.

“En näe itseäni opettajana, vaikka tarjoamme ryhmäläisille harjoituksia ja ideoita kirjoittamisen kehittämiseen. Koen että olemme kaikki tasavertaisia kirjoittajia, jotka oppivat yhdessä ja kannustavat toisiaan”, Pitkälä kuvailee.

“Jos haluat kirjoittaa, niin tee se!”

Nexon keskeinen tavoite on purkaa kirjoittamiseen liittyviä myyttejä ja paineita. Vaikka ryhmän syksy huipentuu lukutilaisuuteen ja zinen julkaisuun, ryhmä ei halua asettaa liian kovia tavoitteita kirjoittamiselle. Jokaisella osallistujalla on omat toiveet kirjoittamisen suhteen, ja niitä saa vapaasti toteuttaa ryhmän kokoontumisissa.

Nexolaisille tavoitteiden toteutumista tärkeämpää on tukea kirjoittamisesta kiinnostuneita luomaan itselleen kirjoittamisen rutiinin ja löytää siitä nautintoa. 

“Kirjoittaminen kuuluu kaikille siitä kiinnostuneille, eikä kirjoittajan ole pakko havitella menestyskirjan julkaisemista, kuten monet usein kuvittelevat”, Armas toteaa.

Nexolaiset kokevat että kirjoittamisessa itsessään on paljon positiivisia vaikutuksia. Kirjoittamisen kautta voi olla enemmän läsnä omassa elämässään ja parantaa havaintokykyään ympärillä olevaa maailmaa kohtaan. Tämä taas voi toimia psykologisena resurssina, joka tukee arjessa ja elämässä.

Kuuntele haastattelu jossa Armas ja Pitkälä kertovat enemmän Nexon lähestymistavasta luovaa kirjoittamista kohtaan. He myös keskustelevat kirjoittamiseen liittyvistä paineista ja kuinka niitä voi purkaa käytännön harjoituksilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *